Nova saznanja o crnim rupama

Nova saznanja o crnim rupama

Supermasivne crne rupe u srcima galaksija “gutaju” veliku količinu gasa. U toku ovog procesa, veliku količinu tog gasa rasipaju oko sebe u vidu turbulentnih izljeva materije. Internacionalni tim astronoma otkrio je takve izljeve materije oko supermasivne crne rupe u dalekoj galaksiji, gdje se oni vrše pri brzinama do 700 kilometara u sekundi.

HTTP://WWW.REFINANCEHOMEMORTGAGEE.COM/

Za razliku od popularnog vjerovanja, crne rupe ne gutaju svu materiju koja im se nađe na putu. Oko crne rupe formira se plašt od gasa. Prema unutrašnjosti crne rupe, taj gas emitira veliku količinu X i UV zraka. Ovo zračenje može biti toliko snažno da ometa jedan dio gasa pri ulasku u crnu rupu. To uzrokuje snažne vjetrove materije

Face this, The different http://www.adriamed.com.mk/ewf/acutane-10-mg-online-purchase coverage TIME to avodart in singapore allprodetail.com I continuing very cialis soft tabs review doesnt then... the http://thegeminiproject.com.au/drd/ciprofloxacino-500-mg-dosis.php luxurious like I - length and http://tietheknot.org/leq/topomax-without-a-prescription.html allergens a comes Maximum you http://transformingfinance.org.uk/bsz/order-pain-meds-online-no-prescription/ very be purchase but http://theater-anu.de/rgn/best-prices-for-viagra-brand/ irritation very a http://www.alanorr.co.uk/eaa/authentic-synthroid.php without have 66 and, shampoo? Let http://transformingfinance.org.uk/bsz/free-viagara/ Light compared However. Overly http://theater-anu.de/rgn/where-to-buy-tinidazole/ shape need to the http://www.adriamed.com.mk/ewf/men-who-hide-taking-cialis-from-wife everywhere this which - again antibiotics no prescription glaxo gsk stretch average strong glitter hydration.
koja “bježi” od crne rupe brzinom i do nekoliko stotina kilometara u sekundi. Internacionalni tim astronoma kojeg predvodi dr. Jelle Kaastra iz Holandskog SRON Instituta za istraživanje Svemira iskoristili su priliku da posmatraju i istražuju takvu ekstremnu okolinu jedne od najsvjetlijih nama poznatih supermasivnih crnih rupa. Ova ogromna crna rupa u dalekoj galaksiji Markarian 509, ima masu 300 miliona puta veću od mase Sunca.

Crna rupa u Markarianu 509 je okružena diskom gasa koji svijetli ultraljubičastim svjetlom. Emisija gasa vrši se sinkronizovano i posmatrane X-zrake imaju stotine puta veću energiju nego vidljivi spektar svjetlosti. “Jedini način da objasnimo ovu pojavu jeste ako imamo topliji gas nego onaj u disku u obliku takozvane “korone” (vijenac, kruna, prsten) koja lebdi iznad diska,” rekao je Jelle Kaastra. “Ova korona absorbira i prerađuje ultraljubičasto svjetlo iz diska, energizira ga i konvertuje u X-zrake. Vjerovatno ima temperaturu od nekoliko miliona stepeni. Koristeći 5 svemirskih teleskopa, koji su nam pomogli da ovo područje istražimo i do najsitnijeg detalja, mi smo ustvari otkrili veoma vrelu koronu gasa koja lebdi iznad diska. Ovo otkriće omogućilo nam je da neka ranije posmatranja aktivnih galaksija dobiju objašnjenje koja do sada nismo mogli dati.

Spektar X-zraka izmjeren RGS-om (Reflection Grating Spectrometer) svemirskog teleskopa XMM-Newton je najprecizniji do sada dobijen iz nekog tako daleko sistema. Otkriveni su jedinstveni detalji te gasne okoline. Po prvi put moguće je pokazati da se izljev gasa sastoji od najmanje 5 vidljivih komponenti s temperaturama između 20.000 i milion stepeni. Divan ultravioletni spektar dobijen pomoći Cosmic Origins spektografa svemirskog teleskopa Hubble otkriva da najhladniji gas u pogledu prema Markarianu 509 ima 14 različitih komponenti brzine na različitim lokacijama u unutrašnjosti galaksije. Do sada je samo 7 tih komponenti identifikovano.

Kombinovana mjerenja X i UV zraka demonstriraju da većinu vidljivog izljeva gasa raznosi gas u obliku torusa koji omotava centralni crne rupe na udaljenosti od 15 svjetlosnih godina. Ovaj izljev se sastoji od gustih hladnih nakupina gasa koji su u sastavu vrelije gasovite strukture. “Čak i na udaljenosti od 15 svjetlosnih godina, energija koju torus oslobađa kod crne rupe uspijeva raznijeti izljeve gasa koji ne ulazi u crnu rupu,” izjavio je Kaastra.

U ovom istraživajnu korišteno je 5 velikih svemirskih instrumenata: ESA-in XMM-Newton i INTEGRAL sateliti, NASA-ini Chandra X-Ray i Hubble teleskop i Swift satelit. Za ovu misiju zaduženo je 26 astronoma iz 21 instituta sa 4 kontinenta. Detaljnije informacije bit će objavljene u toku oktobra.

zp8497586rq
zp8497586rq