Ozon na Veneri

Ozon na Veneri

Zemljina 'sestrinska' planeta, kako je nekada nazivaju zbog slične veličine, sastava i gravitacije, Venera, također ima i još jednu karakteristiku naše planete – ozonski omotač. Analize podataka koje je prikupio istraživački satelit Venus Express pokazuju da na visini od 100 kilometara iznad Venerine površine postoji sloj ozona u koncentraciji od oko 1% u odnosu na isti u našoj atmosferi.

Simulacije provedene u LATMOS Atmosferskom istraživačkom centru u Francuskoj pokazuju da do formiranja ozona najvjerovatnije dolazi tako što, nakon što sunčana energija razori molekule CO2 koji čine veći dio venerine atmosfere, slobodni atomi kisika putuju na hladnu stranu planete, gdje se udružuju u molekule kisika i ozona (O2 i O3).

Ipak, ovo otkriće ne dovodi u pitanje mogućnost otkrivanja života, Venera je neosporno mrtva planeta, navodi se u saopštenju. Naučnici predpostavljaju da količina ozona potrebnog da zaštiti površinu od kosmičkog zračenja i tako omogući eventualni život, mora biti najmanje 20% onog na Zemlji, a Venera je sama po sebi izrazito negostoljubiva planeta, sa veoma gustom atmosferom koja stvara pritisak 92 puta veći od atmosferskog pritiska na površini Zemlje, dok temperature prelaze 460°C.