Deseto savjetovanje BH Komiteta CIGRE

Deseto savjetovanje BH Komiteta CIGRE

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – BH K CIGRÉ organizuje 10. Savjetovanje, koje će se održati od 25. do 29. septembra/rujna 2011.godine u hotelu Radon Plaza u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Bosanskohercegovački komitet CIGRE je najveća profesionalna organizacija u Bosni i Hercegovini i od 1993. godine redovni je član Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRÉ Paris. BH K CIGRÉ je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim problemima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije kao i proizvodnje električne opreme a posebno problematikom elektroenergetskih sistema.

Preferencijalne teme Desetog savjetovanja BH K CIGRE su prilično raznolike i obuhvataju oblasti: rotacionih električnih mašina, transformatora, visokonaponske opreme, nadzmenih vodova, postrojenja, energetske elektronike, zaštite i automatike, razvoja i ekonomije sistema, upravljanja pogonima, materijala i novih tehnologija itd.

Detaljni program i satnicu događaja možete preuzeti ovdje.