EU priprema masovno ulaganje u broadband

EU priprema masovno ulaganje u broadband

Evropska komisija će predložiti ulaganje gotovo 9,2 milijarde eura u masovni razvoj supebrze širokopojasne infrastrukture i usluga širom EU.

Već su postavljeni ciljevi za poboljšanje brzine pristupa u domaćinstvima, piše BBC. Sva domaćinstva u Uniji trebalo bi da imaju minimalno 30 megabita po sekundi do 2020. godine, a polovina njih više od 100 megabita po sekundi.  Ideja je da se stanovnici Starog kontinenta podstaknu na veću kompetitivnost i produktivnost, ali i privatni i drugi javni investitori na veća ulaganja. Svaki euro koji Komisija uloži trebalo bi da privuče 6 do 15 eura dodatnih ulaganja. Barem sedam milijardi eura bilo bi investirano u gradnju širokopojasnih mreža. Sredstva bi se prikupila zaduživanjem i davanjem udjela. Ostatak novca bio bi namjenjen projektima usmjerenim ka stvaranju jedinstvenog evropskog tržišta za širokopojasne usluge, poput e-zdravstva, računarske sigurnosti i mreža za pametnu energiju, ali i zajedničkim nastojanjima u suzbijanju dječje pornografije. Naći će se novca i za razvoj panevropskih elektronskih ličnih isprava, olakšavanje pristupa evropskoj kulturi i višejezične javne informacione usluge. Za finansiranje tog djela bio bi zadužen novi fond, nazvan Connecting Europe Facility, čija bi se sredstva takođe koristila i za nove transportne i energetske projekte. On bi poslužio za stvaranje pritiska na postojeće telekomunikacione kompanije, kako bi nastavile ulaganje u razvoj svojih mreža. Naime, za novac iz fonda moći će da konkurišu i druge infrastrukturne kompanije, poput vodovoda i elektrodistribucije.  Plan finansiranja za razdoblje od 2014. do 2020. godine trebalo bi da bude objavljen u srijedu, 19. oktobra. Da bi zaživio, treba da ga odobri Evropski parlament i Vjeće ministara.

---

b92