Google predstavio novi alat Find My Face

Google predstavio novi alat Find My Face

Kompanija Google je krajem protekle nedjelje predstavila novi alat za Google+ servis koji nosi naziv Find My Face. Ovaj alat dizajniran je tako da skenira fotografije korisnika i njihovih prijatelja te na osnovu algoritma za detekciju i prepoznavanje lica nudi sugestiju označavanja.

Na sličan način kao što to radi Facebook Photo Tab Suggest, i ovaj alat daje sugestije za označavanje na osnovu poklapanja likova sa fotografijama iz profila korisnika ili drugih tagovanih fotografija.

Prije izvjesnog vremena Facebook je aktivirao sličan face-recognition algoritam koji radi poluautomatsko označavanje osoba na slikama iako sa dosta slabijom kontrolom korisnika nad cijelim procesom. Nova pravila privatnosti na Facebooku će morati osigurati snažniju kontrolu korisnika nad samim procesom.

Aktiviranje i primjena ovog algoritma otvara Google-u mnogo vrata, posebno na tržištu mobilnih aplikacija za Android OS.

Ovaj alat će u narednih nekoliko dana postati dostupna svim Google+ korisnicima. Google je svoj potez povukao u pravo vrijeme - pred nadolazeće praznike

---