Hrvatski sistem za polaganje ECDL ispita u Srbiji i Crnoj Gori

Hrvatski sistem za polaganje ECDL ispita u Srbiji i Crnoj Gori

Algebra i Jedinstveni informatički savez Srbije potpisali su ugovor o implementaciji Algebrinog ATES sistema.

Ugovor su u Beogradu potpisali Đorđe Dukić, predsjednik Jedinstvenog infrormatičkog saveza Srbije i mr. sc. Mislav Balković, član uprave Algebre.

Prema ugovoru koji je sa srpskim Jedinstvenim informatičkim savezom (JISA-om) sklopilo hrvatsko informatičko učilište Algebra, JISA-i će se isporučiti ATES sistem koji pokriva svih sedam modula ECDL programa (Osnove informacijske tehnologije, Windows 7, Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Access 2010), a uključuje teoretska pitanja i interaktivne simulacije praktičnog rada s navedenim programima.

Sistem se implementira u formi Private Cloud i kao takav će biti dostupan ovlaštenim testnim centrima, korištenjem internet veze i sigurnosnih certifikata na strani klijenata.

Algebrin ATES sistem pruža podršku za registraciju kandidata, planiranje ispita, ocjenjivanje njihovih rezultata, kao i komunikaciju sa samim kandidatima, a Algebra će JISA-i pružiti i svu podršku koja je potrebna za implementaciju i održavanje ovog sistema, uključujući i trening korisnika – ispitivača, koji će provoditi ECDL ispite korištenjem ATES-a.

---

vidi.hr