Izgubili ste prijatelja(icu) u gužvi? Nema problema!

Izgubili ste prijatelja(icu) u gužvi? Nema problema!

 

Socijalni mediji dobijaju jednu sasvim novu dimenziju.  U procesu razvoja je software-a koji će vam omogućiti da pronadjete prijatelja kojeg ste izgubili u masi ljudi.

Software eShadow je predstavljen na konferenciji IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS) u Minneapolisu 23. juna. Software koristeći bilo koji vid bežične komunikacije ( WiFi, bluetooth ) koju posjeduje pametni telefon obavijestiti korisnika da je prijatelj koji takodjer koristi aplikaciju u blizini te će mu ukazati na putanju prema njemu/njoj.

Dong Xuan, profesor sa Ohio State University se nada da će njegovo istraživanje pomoći da  se premosti jaz izmedju stranaca koji dijele ista interesovanja, hobije i sl.

"Danas su online socijalne mreže postale izuzetno napredne ali to nije ni u kojoj mjeri olakšalo interakciju osoba lice-u-lice." kaže Xuan. Ideja softwarea i samo ime eShadow je došlo od toga da korisnik unese oblasti interesovanja te software odašilja te parametre u krugu od 45 metara od uredjaja. Na takav način, odašiljanje korisnikovih interesovanja ga prati poput sjene ( eShadow ). Prednost je ta da ukoliko detektujete osobu sličnih interesovanja, sa distance možete posmatrati i odlučiti da li želite prići i upoznati se.  Takodjer, online identitet se može relativno lako ukrasti dok je mnogo teže identitet sakriti u "živom" kontaktu osoba.

Sa tehničkog aspekta, najveći izazov u dizajnu ove aplikacije jeste efikanost bežične veze. Za potrebe ovog softwarea se razvija i sam algoritam kontrole bežične komunikacije sa ciljem što većeg iskorištenja medija. Razvojno istraživački tim je uradio niz testiranje na otvorenom prostoru da bi utvrdili koliko brzo algoritam može detektovati osobu na različitim udaljenostima. U svim varijantama (  udaljenost 20m, 30m i 40m ) software je uspio uspostaviti komunikaciju u roku od pola minute.

Trenutno se radi na razvoju podrške za različite platforme : Windows Mobile, Android i istraživanje tržišta i samog uticaja aplikacije.

 

Reference: http://researchnews.osu.edu/