LHC rekreira uslove neposredno nakon Big banga

LHC rekreira uslove neposredno nakon Big banga

Krajem oktobra završena je primarna aktivnost LHC-a (large hadron collider) u 2011. godini – sudaranje protona. Dok naučnici proučavaju rezultate i nastavljaju potragu za 'mitskom' česticom – Higgsovim bozonom, za koji se predpostavlja da česticama daje masu, LHC će uskoro početi novi krug eksperimenata.

S početkom planiranim za 5. novembar, LHC će provesti 4 sedmice sudarajući jone olova, čime će se stvoriti jako guste materija s veoma visokim temperaturama, s ciljem rekreiranja uslova koji su vladali neposredno nakon Big banga. Ovaj eksperiment predstavlja proširenu verziju prošlogodišnjeg, a naučnici se nadaju da će ovaj put dobiti i do 10 puta više podataka. Također će biti pokušan i sudar protona sa jonima olova, što će biti prvi takav eksperiment do sada.

Početkom decembra bi LHC trebao biti ugašen do marta 2012. godine, kada kreće novi krug sudaranja protona i nastavak rada na otkrivanju Higgsovog bozona.