Nova tehnologija pohranjivanja podataka – na staklo

Nova tehnologija pohranjivanja podataka – na staklo

Kompjuteri bi mogli ubrzo pohranjivati podatke na hard diskove napravljene od stakla, zahvaljujući istraživanju britanskih naučnika koji su našli način pohranjivanja informacija na staklo.

Istraživači na Southampton Univezitetu koriste lasere da pomjeraju atome u komadima stakla, pretvarajući ga u novi tip kompjuterske memorije.

Tvrde da je memorija od stakla mnogo stabilnija i otpornija on sadašnjih hard-drive memorija, koje imaju limitiran životni vijek na nekoliko decenija i osjetljive su na visoku temperaturu i vlagu.

Nova memorija od stakla može izdržati temperature do čak 1000°C, i otporna je na vodu, dok je životni vijek produžen na hiljade godina, bez ikakvog gubljenja informacija.

Naučnici tvrde da informacije mogu biti pohranjene i pobrisane, kao i ponovo pohranjene u molekularnu strukturu stakla koristeći lasersku tehnologiju.

Proces mijenja način na koji svjetlost prolazi kroz staklo, kreirajući snopove polarizovanih zraka, koje mogu biti interpretirane na isti način kao podaci u optičkim vlaknima.

Martynas Beresna, vodeći istraživač na projektu pri Optoelektroničkom istraživačkom centru na Southampton Univerziteu, kaže da trenutno može pohraniti podataka ekvivalentno Blu-ray disku- do 50GB podataka na komadu stakla ne većem od displeja mobitela.

Kaže: „Razvijanjem ove memorije bi postigli da podaci mogu biti pohranjeni na staklo i sačuvani zauvijek. To bi postalo veoma stabilan i siguran oblik prenosne memorije.“

„Ovaj tip memorije bi mogao biti veoma koristan za organizacije sa velikim arhivama. Trenutno kompanije moraju vrštit „back-up“ svojih arhiva svakih pet do deset godina, zbog ograničenog životnog vijeka hard-drive memorije."

Proces pohranjivanja podataka se vrši fokusiranjem lasera s ciljem da utisne male tačke nazvane „voxel“ na čisto silikonsko staklo.  Proces čini staklo donekle neprozirnim, pa dolazi do polarizacije svjetlosti pri prolasku kroz isto. Ovo može biti iskorišteno za čitanje informacije korištenjem optičkog detektora.

Naučnici, čije je istraživanje objavljeno u naučnom listu Applied Physics Letters, sada rade sa litvanijskom kompanijom Altechna, s ciljem donošenja ove tehnologije na tržište.