Pomoću pametnog telefona do efikasnije potrošnje goriva

Pomoću pametnog telefona do efikasnije potrošnje goriva

Tim istraživača sa MIT-a i Princeton univerziteta je razvio sistem koji uz pomoć mreže smartphone-a   pomaže pri efikasnijoj potrošnji goriva. 

Sistem koristi smatrphone da bi sakupio podatke o signalizaciji na putu te obavještava vozača kada bi trebao usporiti da bi izbjegao zaustavljanje na semaforima i drugim signalnim mjestima.  Sistem pomaže optimalnoj potrošnji goriva jer reducira potrebu za zaustavljanjem i pokretanjem automobila iz stanja mirovanja.

Emmanouil Koukoumidis, gostujući istraživač na MIT-u i vođa projekta je istakao da na automobile otpada 29% ukupne potrošnje energije SAD-a, dok su odgovorni za 32% emisije ugljičnog dioksida.

"Ukoliko možemo uštediti barem maleni procenat to bi imalo znatan efekat na ukupnu potrošnju energije SAD-a jer se radi o malim procentima koji se pretvaraju u velike brojeve" istakao je Koukoumidis.

Sistem se oslanja na trend da vozači instaliraju nosače na kontrolnu ploču da bi mogli koristiti svoj smartphone kao uređaj za navigaciju. U tom slučaju ovaj sistem se koristi slikama koje napravi kamera smartphone-a.

Naučnici su sistem SignalGuru testirali u Cambridge u Singapore zbog principa rada semafora na ovim lokacijama. Sistem semafora u Cambridge-u radi po fiksnom rasporedu tako da je SignalGuru sistem mogao predvidjeti redoslijed otvaranja i zatvaranja semafora sa greškom od 2/3 sekunde.

Prikaz aplikacije instalirane na iPhone

"Dobra vijest za SAD jeste da je većina semafora sa fiksnim redoslijedom otvaranja i zatvaranja i naš sistem se pokazao u takvoj situaciji izuzetno tačan" rekao je Koukoumidis. Sistem bi na osnovu parametara jednostavno instruirao vozača kada da ubrza / uspori da bi prošao kroz zeleno svjetlo na raskrsnici.

Jedna od osnovih prepreka za komercijalizaciju ovog sistema jeste masovnost jer da bi sistem bio pouzdan i tačan potrebna je velika količina podataka koje bi korisnici dijelili međusobno.

---

Referenca: http://www.redorbit.com