Računarski sistem koji prepoznaje ljudske emocije

Računarski sistem koji prepoznaje ljudske emocije

Istraživači su razvili sistem koji će automatski prilagoditi dijalog prema stanju u kojem se nalazi korisnik, tako da mašina odgovora u skladu sa emocijama osobe. „Zahvaljujući ovom razvoju, mašina će biti u stanju odrediti kako se korisnik osjeća (emocije) i na koji način bi trebala nastaviti dijalog (namjere)“, objašnjava jedan od tvoraca ovog sistema, Dejvid Gril (David Grill), profesor na Univerzitetu „Carlos III“ u Madridu.

Za detekciju korisničkog emocionalnog stanja, naučnici su se fokusirali na negativne emocije koji razgovor sa automatskim sistemom čine frustrirajućim.

Naročito se  baziralo na emocijama poput ljutnje, dosade i sumnje. Za automatsko otkrivanje tih emocija koristilo se čak do 60 različitih akustičnih parametara, poput  informacije koje se tiču tona i brzine govora, trajanja stanki i energetskog nivoa govornog signala.

Dodatno, podaci vezani za način na koji se razvio dijalog se koriste za prilagođavanje u slučaju da je sistem nesiguran u kojem se emotivnom stanju nalazi korisnik. Na primjer, sistem koji nije bio u stanju da shvati šta mu sagovornik želi saopštiti može zamoliti da mu se ponovo dostavi informacija, što je čin koji može uticati na emotivno stanje korisnika (ljutnja, dosada), te samim tim i na konkretan proces. Šta više, autori ovog studija ističu važnost sposobnosti mašine da predvidi način na koji će ostatak dijaloga teći.

„U tu svrhu, razvijen je statistički metod koji koristi ranije dijaloge koji uče o akcijama koje će korisnik najvjerovatnije koristiti u određenom trenutku“, tvrde autori.

Kada se otkriju emocije i namjere, naučnici predlažu automatsku adaptaciju dijalogu prema situaciji u kojoj se korisnik nalazi. Na primjer, ukoliko ima određene sumnje, korisniku se mogu ponuditi detaljnije „help“ opcije, dok bi u slučaju da mu je dosadno ovakva akcija bila kontraproduktivna. Autori su definirali smjernice za dobivanje ovih adaptacija empirijskim procjenama sa stvarnim korisnicima.

Reference: www.physorg.com