reCAPTCHA, iritiranje za veće dobro

reCAPTCHA, iritiranje za veće dobro

Ukoliko ste se u zadnje dvije godine (a sigurno jeste) susreli sa CAPTCHA autorizacijom, često iritantnim načinom koji web stranice koriste da bi eliminisale botove, možda će vam biti lakše ako znate da ste dali svoj doprinos digitalizaciji knjiga, novinskih tekstova i ostalih pisanih dokumenata.

Originalno razvijen na Carnegie Mellon Univerzitetu, a od 2009. preuzet od strane Googlea, reCAPTCHA je sistem koji koristi sada već standardni način verifikacije nudeći korisnicima riječi s kojim su skeneri i OCR softwarei imali problema. Sistem prikazuje dvije riječi, jednu kontrolnu, koju je OCR uspješno prepoznao i drugu spornu. Ukoliko korisnik tačno unese kontrolnu riječ, predpostavlja se da je i druga tačna i prolazi u 'sljedeći krug' verifikacije. Nakon što se ista riječ nekoliko puta pojavi, i više različitih korisnika je istovjetno prepozna, unesena vrijednost se uzima kao tačna i vraća u sistem kao riješena.

Koristeći reCAPTCHA sistem, u svijetu se svakodnevno dešifruje oko 200 miliona riječi ili oko 150 hiljada radnih sati. Ovaj projekat  podržavaju mnoge popularne stranice kao štu su Facebook, Twitter, TicketMaster, 4chan, CNN, StumbleUpon, Craiglist.