Rekonstruirano Beethovenovo izgubljeno djelo

Rekonstruirano Beethovenovo izgubljeno djelo

Izgubljena dionica jedne kompozicije slavnog Ludwiga van Beethovena sastavljena je na osnovu sačuvanih skica te će uskoro prvi put biti izvedena, više od 200 godina nakon što je komponovana. Riječ je o dionici koju je Beethoven napisao 1799. za Gudački kvartet, a potom odbacio i napisao novu verziju.

Original nije preživio, a djelo je rekonstruirao profesor Barry Cooper sa Univerziteta u Manchesteru, služeći se sačuvanim skicama i sam popunjavajući praznine. Prema Cooperovim riječima, iako su sačuvane sve preliminarne skice slavnog kompozitora za sva 74 takta dionice, polovica ih je bila napisana za samo jedan instrument, zbog čega je sam morao nadopuniti dijelove koji nedostaju za ostale instrumente.

Cooper je već jednom uzburkao svijet klasične muzike izazvavši brojne kontroverze kada je prije 13 godina komponovao Beethovenovu 10. simfoniju na osnovu nedovršenih kompozitorovih skica.