Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata upisana je godinu dana ranije, u okviru tad postojećeg Tehničkog fakulteta u Sarajevu.

Fakultet je danas smješten u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u objektima čija površina omogućuje standard od cca 5 m2 po studentu. Za izvjesne laboratorijske vježbe Fakultet koristi i kapacitete javnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH i Telecom BiH.

Na Fakultetu danas u stalnom radnom odnosu radi: - 32 nastavnika - 31 asistent.

U dopunskom radnom odnosu angažirano je: - 24 nastavnika - 40 asistenata.

Odsjeci

Studij se odvija u okviru četiri odsjeka:

- Odsjek za automatiku i elektroniku na kome studira 220 studenata na ETF-AB+ETF-B i 34 na postdiplomskom magistarskom studiju; - Odsjek za elektroenergetiku na kome studira 243 studenta na ETF-AB+ETF-B i 35 na postdiplomskom magistarskom studiju; - Odsjek za računarstvo i informatiku na kome studira 572 studenata na ETF-AB+ETF-B i 106 na postdiplomskom magistarskom studiju; - Odsjek za telekomunikacije na kome studira 529 studenata na ETF-AB+ETF-B i 112 na postdiplomskom magistarskom studiju.

Nastava  traje devet semestara, a student nakon polaganja svih ispita stječe pravo na izradu diplomskog rada, poslije čije odbrane postaje posjednik zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike, uz naznaku odgovarajućeg Odsjeka.

Novi nastavni program omogućuje mobilnost studenata tokom studija i ekvivalenciju diploma u okviru Europskog visokoškolskog ambijenta (ERA i EHEA). Studenti koji studiraju po novom nastavnom programu, nakon završetka treće godine (prvi ciklus) i postignutih 180 ECTS bodova (uključen i završni rad koji donosi 12 ECTS bodova) stječu zvanje Bachelor of Electrical Engineering (Inženjer elektrotehnike). Nakon toga oni se mogu zaposliti ili nastaviti studij na drugom ciklusu koji traje dvije godine i koji omogućuje stjecanje zvanja Master of Engineering (Diplomirani inženjer). Za stjecanje ovog zvanja potrebno je postići novih 120 ECTS bodova.

Nakon završetka prvog (dodiplomskog) i drugog (diplomskog) ciklusa student se može zaposliti ili nastaviti studij u okviru trećeg (postdiplomskog) ciklusa, koji traje tri godine (180 ECTS bodova) i koji omogućuje stjecanje naučne titule doktor tehničkih nauka.

Treći ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu bit će organiziran počev od akademske 2010/2011 do kada će drugi ciklus završiti studenti prve generacije studija ETF-B.

Prijemni ispiti

  • Na prijemnom ispitu se polaže samo matematika
  • Prijemni ispit nosi 40 poena, 20 je potrebno za prolaz
  • Pored toga boduje se prosjek ocjena iz 1-4. razreda srednje i ocjene iz matematike, fizike i maternjeg jezika

Primjeri prijemnih ispita sa rješenjima

2011/2012 - Preuzmi

2010/2011 - Preuzmi 

2008/2009 - Preuzmi

Udruženja i organizacije

STELEX

EESTEC

IEEE

Kontakt

Telefon: +387 33 250 700 email: etf@etf.unsa.ba Web-site: www.etf.unsa.ba Žiro-račun fakulteta: 1610000003210032

Ostavi komentar

*