Googol?

Googol?

Najveći svjetski pretraživač Google, je započeo u  januaru 1996. godine, kao projekat sada planetarno popularnih „Google Boysa“, tada studenata Stanforda Larry Pagea i Sergeya Brina. Projekat je na početku nazvan „BackRub“, jer je sistem provjeravao povratne linkove da procijeni važnost sajta u pretrazi. Na posljetku, mijenjaju ime u Google, ime koje dobivaju slučajno kao grešku prilikom tipkanja riječi „googol“.

Googol?

Riječ „googol“ je 40-tih godina prošlog vijeka izmislilo dijete, devetogodišnji Milton Sirotta, nećak poznatog američkog matematičara Edwarda Kasnera. Njega je naime njegov ujak prilikom jedne šetnje upitao kako bi on nazvao veoma veliki broj, 1 sa stotinu nula iza. Kasner je bio veoma siguran da ovaj broj nije beskonačan, pa kao takav trebao bi imati i ime.  U isto vrijeme kada je, na sugestiju devetogodišnja,  predložio googol, dao je ime i većem broju: „Googolplex“. Googolplex je mnogo veći od googola, ali je ipak konačan. Prijedlog je bio da googolplex treba biti 1, kojeg prati toliko nula da ih pišete sve dok se ne umorite. Pošto je ipak relativna stvar kad će se neko umoriti, prihvaćeno je da je googolplex specifičan konačan broj, 1 kojeg prati googol nula. Radi osjećaja o veličini ovog konačnog broja, kada bi ga htjeli zapisati koristeći svaki inch od Zemlje do najudaljenije poznate zvijezde, ne bi uspjeli jer ne bi imali dovoljno prostora.

Jasno je da su Page i Brin imenom željeli pokazati da njihov pretraživač pruža veliku količinu informacija ljudima. Iskoristili su i drugi termin koji je predstavio Edward Kasner, pa je sjedište korporacije Google u Kaliforniji nazvano „Googleplex“.