Mehanizam mućkanja vina

Mehanizam mućkanja vina

Sladokusci vina znaju da se dobra berba prilikom mućkanja u čaši provjetri, te vino time ispušta svoju aromu. Međutim, na koji način taj proces baš funkcionira je donekle ostala misterija.

Naučnici koji se bave dinamikom fluida dugo znaju da se prilikom miješanja vina stvara talas koji se prostire po unutrašnjem rubu čaše, čime se uzburka tečnost.

„Stvaranje ovog talasa je vjerovatno poznati svima od pojavljivanja prve čaše, ono što nedostaje je opis fizike koja stoji iza procesa miješanja i oskigenacije,“ tvrdi Muhamed Farhat (Mohamed Farhat), sa „Ecole Polytechnique Federale de Lausanne“ u Švicarskoj.

Da bi saznao na koji način se proces miješanja odigrava, Farhat je proizveo valove u čistim cilindrima i koristio najsavremeniju instrumentaciju za praćenje kretanja putujućih talasa i mjerenja brzine tečnosti.

Istraživači su pronašli da se „prilikom prostiranja talasa duž zida čaše tečnost konstantno premješta sa dna ka vrhu i sa centru prema periferiji,“ objašnjava Farhat. „Ovaj mehanizam pumpanja, proizveden od strane talasa, je izraženiji na površini i blizu staklenog zida, što podspješuje sam proces.“ Tim je također otkrio da se „ u ovisnosti od oblika čaše cijeli proces može optimizirati sa odgovarajućim  izborom brzine vrtnje i promjera miješanja“.

„Intuitivno i učinkovito kretanje prilikom mućkanja vina poslužilo je kao inspiracija inženjerima u polju biofarmacije,“ tvrdi Farhat, gdje se cijele stanične kulture mogu uzgajati u cilindričnim kontejnerima – ili bioreaktorima – te zatim „prodrmane“ na sličan način poput provjetravanja čaše vina. Prema njegovim riječima, takvi kontejnere proizvode miješanje sa jako poboljšanim parametrima.

---

physorg.com