Naučnici raspravljaju o ukidanju GMT-a

Naučnici raspravljaju o ukidanju GMT-a

Vodeći naučnici u svijetu su se sastali u Veliko Britaniji da rasprave prijedlog o ukidanju GMT-a (Greenwich Mean Time).

Iako GMT već više od 120 godina pretpostavlja međunarodni standard za podešavanje vremena, sada se nalazi pred ukidanjem radi potpuno nove definicije samog vremena koja  nije zasnovana na Zemljinoj rotaciji, već na atomskim satovima.

Međunarodna Unija Telekomunikacija (International Telecommunication Unit) će u Januaru 2012. u Ženevi održati sastanak radi glasanja o usvajanju nove mjere , uprkos protestima iz Velike Britanije.

GMT je zasnovan na prolasku Sunca preko nultog meridijana kod Grinvič opservatorija na jugu Londona , i postao je svjetski standard za vrijeme na konferenciji u Vašingtonu 1884. godine. Francuska je na istoj konferenciji lobirala za PMT – Paris Mean Time. U 1972. godini biva imenom zamijenjen sa UTC (Universal Coordinated Time), ali to u suštini ostaje još uvijek GMT.

Baza UTC – a je u 400 atomskih satova, smještenih u laboratorijama širom svijeta, čije se vrijednosti prepravljaju  pomoću „skok“ sekundi da bi se izjednačile sa brzinom Zemljine rotacije, koja oscilira. Međutim, jako male varijacije između Zemljine brzine i brzine atomskih satova su počele predstavljati problem za GPS i mreže mobilne telefonije.

„Ovim mrežama je potrebna sinhronizacija tačna u milisekundu. Problem je što počinjemo koristiti paralelne definicije vremena. Zamislite svijet, recimo, gdje imate nekoliko definicija kilograma“, tvrdi jedan od učesnika sastanka.

Korištenje paralelnih definicija vremena bi dovelo do blagog razilaženja atomskih satova od GMT-a, za jednu minutu svakih 60 ili 90 godina, ili za jedan sat  svakih 600 godina, te bi bilo potrebno nekoliko puta u jednom stoljeću praviti „skokovite“ promjene da bi se ovo dvoje dovelo u red.

Prirodno, postoji mnogo otpora ka ovoj promjeni, pogotovo u Velikoj Britaniji. Britanski Ministar za Nauku Dejvid Vilets (David Willetts) se suprotstavlja ovom planu, tvrdeći kako treba sagledati, pored naučne, sve strane ove promjene.

„Iako ovo predstavlja fino izbalansiran naučni argument, u njemu se osjete struje nacionalizma. Stav Velike Britanije je da se trebamo držati  vremena onako kako ga doživljavaju ljudi, što se bazira na Zemljinoj rotaciji, a ne na atomskim satovima. Drugačije gubimo kontakt sa realnošću Zemljine rotacije. Eventualno, jedna ponoć će se zadesiti u podne.“

U međuvremenu, Kina se suprotstavlja promjeni iz razloga što njeni astronomi to ne žele.

---

physorg.com