Robot iCub će nositi Olimpijsku baklju?

Robot iCub će nositi Olimpijsku baklju?

Dr. James Law, sa odjela za Računarske nauke Aberystwyth Univerziteta u Walesu, nominovao je robota za nošenje Olimpijske baklje za Ljetne olimpijske igre u Londonu 2012. Prema riječima doktora Lawa „2012 će se obilježiti 100. godišnjica rođenja Alana Turinga, osnivača računarske nauke, i robotski nosač bi bio prikladan način za odavanje počasti, kao i inspiracija za buduće generacije inžinjera i naučnika.“

Humanoidni robot iCub je konstruisan kao dio istraživačkog projekta o tome kako procese učenja kod male djece prevesti u strategiju za učenje robota.

Obzirom da postoje tačno definisani propisi ko može učestvovati u procesu nošenja baklje, od ove hvale vrijedne inicijative nažalost najvjerovatnije neće biti ništa.